choosing-the-right-giveawayEn giveaway är en gratisgåva som företag ger sina kunder eller besökare för att få nya kunder. Syftet med en giveaway är givetvis att företaget ska få goodwill, dvs människor ska prata gott om företaget och därigenom hoppas man få nya kunder. Om de gratisgåvor man delar ut är bra, trevliga och av god kvalitet är det större chans att det goda pratet sprider sig, än om man delar ut billiga saker som man bara köpte in i stora partier för att det var just billigt.

För att än mer maximera utfallet av giveaways, ska de även passa helt perfekt för kunden! Det kan vara ganska svårt att uppnå detta då alla kunder eller besökare givetvis har olika intressen och kanske inte alltid tycker samma sak, men man kan försöka välja så smarta gratisgåvor som möjligt.

Företaget kan med fördel be sina kunder fylla i en enkät om vilka gratisgåvor som vore bäst, innan man ska beställa nya giveaways. Det får givetvis inte kosta för mycket med dessa gåvor men det kan vara värt att lägga några kronor extra om det visar sig att majoriteten av enkätsvaren visar något specifikt önskemål.

Man kan tänka sig att tex ett företag som säljer sportkläder kan dela ut strumpor av bra kvalitet eller en t-shirt som andas, så att den går bra att använda vid träning. Har man företagets logo på ryggen sprids budskapet när personer använder plagget och samtidigt tycker den tränande personen att det var en utmärkt t-shirt att träna i. Kanske köper man t.o.m några t-shirts i samma material, utan tryck, till ordinarie pris, för att reklamtröjan var av så bra kvalitet. Dessutom berättar många för sina träningskamrater vilken bra t-shirt man hade fått tag i och på så sätt sprids företagets goodwill och lockar nya kunder.

Oavsett vilken produkt företaget väljer ska man alltid tänka på hur effektivt använd produkten blir.